Seznam přijatých dětí ke stažení zde více informací
Zavřít
Zpět

Co nabízíme

Naše mateřská škola je školou s celodenním provozem a heterogenním uspořádáním. Provoz MŠ je od 6:00 do 16:30 hodin. Mateřská škola poskytuje vzdělávání dětem ve třech třídách, zpravidla pro děti od 3 do 6 let, v průběhu celého školního roku. Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno dítě se SVP vytvoříme optimální podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji ve spolupríci se ŠPZ.

Naše činnost se zaměřuje:

Preventivní činnost (BOZP - prevence úrazů, a patologických jevů

 • Společně s dětmi stanovujeme základní a srozumitelná pravidla, která důsledně dodržujeme
 • Seznamujeme se s piktogramy
 • Povzbuzujeme a vyzdvihujeme prosociální chování jednotlivců a skupin- upozoňujeme na vhodné chování
 • Vedeme společné rozhovory, řešíme problémové situace spolu s dětmi
 • Spolupracujeme s hasiči, městkou policií, zdravotníky - potkávání na společných besedách

Polytechnická výuka

 • Zprostředkováváme dětem možnost pracovat s různámi druhy materiálů
 • Děti se seznamují s různým nářadím a náčiním
 • Podněcujeme děti k experimentování formou pokusů

Čtenářská gramotnost

 • Vytváříme u dětí zájem o knihy, poslechu literatury
 • Využíváme dětskou knihovnu v mateřské škole
 • Zprostředkováváme divadelní představení - Návštěvy Městského divadla, Divadla rozmanitostí
 • Navštěvujeme výstavy, Městskou knihovnu Most
 • Čteme dětem pohádky
 • Děti hrají pohádky s loutkami, maňásky a dramatickými čepičkami

Matematickou gramotnost

 • Nabízíme dětem možnost se seznamovat s PC, tablety, interaktivní tabulí a robotikou 
 • Rozvíjíme počítačové dovednosti - ovládání, soustředění, přesnost

Dopravní výuka

 • Seznamujeme děti s dopravním ruchem ve městě
 • V prostorách MŠ dětem umožňujeme jízdu na odstrkovadlech
 • Seznamujeme s bezpečností BESIP
 • S dětmi navštěvujeme Dopravní hřiště
Logopedická prevence
 • Denně využíváme společné chvíle pro logopedické chvilky
 • Poskytujeme logopedickou prevenci pod vedením speciálně proškolených zaměstnanců
 • Logopedickou prevenci provádíme formou her a logopedických programů

EVVO

 • Děti seznamujeme s děním v přírodě
 • Zprostředkováváme jim možnost pozorování a pokusy v přírodě
 • Vedeme děti k ochraně přírody
 • Vyrábíme z přírodnin

Multikulturní výuka

 • Podporujeme vztahy v rodině, s mladšími dětmi
 • Seznamujeme děti s různými kulturami a jejich odlišnostmi 
 • Navštěvujeme s dětmi Muzeum 
 • Vytváříme pevné vazby mezi dětmi

Sportovní aktivity

 • Nabízíme míčové hry ve sportovní hale
 • Bruslení
 • Plavání

Tradice

 • Zaměřujeme se a seznamujeme děti s naší kulturou a jejími zvyky
 • Objevuje vše formou pohádek 
 • Slavíme svátky, narozeniny atd...

Spolupráce s rodiči

 • Nabízíme a umožňujeme konzultaci jednotlivci
 • Nabízíme besedy s odborníky  na téma školní zralosti, logopedie
 • Pořádáme se rodiči dílničky
 • Organizujeme třídní schůzky
 • Zprostředkováváme fotografie a informace na webových stránkách

Malí zahradníci

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Výlet do ZOO Ústí nad Labem

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Výlet Berušek na pohádkové stezce skřítka Hrobčíka

Dnes jsme podnikly dopolední výlet v pohádkovém lese, děti si výlet moc užily

Více informací

Plavání

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací